USLUGE

cjenik usluga


Radionice i meditativne grupe

* meditativna grupa u trajanju 2-3 sata   150 Kn
* radionica u trajanju 3-4 sata   200 Kn
* radionica u trajanju 5-6 sati   350 Kn


Tečajevi
 
* Magnified Healing® prva faza  1.200 Kn
* Magnified Healing® Celebration  400 Kn
* Magnified Healing® treća faza  1.600 Kn

* Lightarian tehnike 200 Kn za pojedinu inicijaciju


Individualni tretmani i Coaching

* prvi dolazak 300 Kn
* svaki sljedeći dolazak 200 Kn (po dogovoru nudim popust za redovne dolaske)


Cjenik naših proizvoda: web shop